JM Free Ebooks - шаблон joomla Форекс
Равшанфикр

Равшанфикр

Худро кунам суҷуде, дунё вафо надорад,
Дар тору пуди ҳастӣ маънӣ садо надорад.
Бо сеҳри худфиребӣ, дил бо нигор додем,
Афсўсу сад надомат, к-он ҳам вафо надорад.

  То имрӯз кометаҳо ҷирмҳои кайҳонии диққатҷалбкунанда ва асроромез мебошанд. Пайдоиши онҳо ба марҳилаи ташаккулёбии Системаи Офтобӣ мансуб буда, тақрибан 4-5 млрд. солро ташкил медихад. Ҳамин тавр онҳо дар дараҷаи ибтидоии таъсиси Системаи Офтобӣ ба вуҷуд омаданд. Бинобар ин, кометаҳо маълумотҳои муҳимро оид ба ҳамон давр ҳифз менамоянд. Моҳи декабри соли 2018 яке аз чунин ҷирмҳо – кометаи 46Р/Виртанен ба Офтоб наздик шуда истодааст ва 12 декабр дар масофаи наздиктарин аз Офтоб гузашт. Ҳатто, комета ба Офтоб ҳар 5.4 сол наздик ояд, ин наздикшавӣ ғайриоддӣ ба ҳисоб меравад.

Чоршанбе, 12 Декабри 2018 08:24

К вопросу о сохранении здоровья

 «Здоровье не всё, но всё без здоровья ничто»

 Сократ  (469-399 гг. до н.э.)

  Здоровая личность – основа успешной самореализации в образовательном процессе и последующей трудовой деятельности, в семейной жизни и социальной деятельности. Повышение интереса к здоровью и здоровому образу жизни (ЗОЖ) становится закономерным и наблюдается во всем мире, в том числе и в нашей Республике. Национальная стратегия здоровья населения Республики Таджикистан на период 2010 - 2020 годы, утвержденная  постановлением правительства Республики Таджикистан от "2" августа 2010 года, № 265  всесторонне охватывает наиболее актуальные проблемы, связанные с оздоровлением населения страны. Необходимо отметить, что особое внимание уделено укреплению национальной политики здоровья, важности дальнейшего развития информационных систем здравоохранения, с целью широкого охвата различных слоёв населения. Наряду с решением насущных проблем практического здравоохранения, данная стратегия предусматривает необходимость  определения детерминант здоровья и формирование навыков здорового образа жизни, подчеркивая важность воспитания у каждого члена общества ответственности за своё личное здоровье, его сохранение и укрепление во благо общества.

  Таърих гувоҳ аст, ки ҳар як халқу миллат бо дастовард, кашфиёт, осори илмӣ, таърихӣ ва фарҳангии худ дар ганҷинаи илму маърифати ҷаҳонӣ нақши бориз гузоштааст ва аз ин рӯ мақому манзалат ва ҷойгоҳи худро миёни дигар халқияту миллатҳо пайдо намудааст. Дар ин миён тоҷикон бо мероси бою ғании илмӣ ва фарҳангӣ чун офтоби дурахшон ба оламиён нур мепошанд ва бо рӯшноии худ ҷомеа ва оламро равшану мунаввар месозанд. Қайд каран ба маврид аст, ки олимони қурунвустоии тоҷику форс дар таърихи инкишофи улуми риёзӣ ва ҳайатшиносӣ мақоми баландро соҳиб буданд, лекин ба комёбиҳои эшон солҳои тӯлонӣ баҳои сазовор дода намешуд. Нигаҳдорӣ ва расондани мероси илмии халқҳои Юнону Рим ва Мисру Ҳинд ба Аврупо хизмати ягонаи онҳо ҳисоб меёфт. Ин гуна фаҳмиш барои он асрҳои зиёд дар тафаккури илмӣ ҷой гирифт, ки ёдгориҳои илмӣ ва сарчашмаҳои хаттии гузаштагонамон ҳангоми истилои Хуросон ва Мовароуннаҳр аз ҷониби арабҳо (асри VIII) несту нобуд гардида буданд. Баъди заволи дуру дароз илмҳои риёзӣ ва ҳайатшиносӣ аз ибтидои асри IX рӯ ба инкишоф ниҳоданд. Асарҳо ҳамон замон бештар ба забони арабӣ таълиф меёфтанд, зеро ки он забони расмии аксари мамлакатҳо аз Испания то Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт. Аз ин рӯ, риёзӣ ва ҳайатшиносии он даврро дар адабиёти илмӣ - илми давлатҳои исломӣ (ё араб) ном мебаранд, ки комилан ғалат аст.