JM Free Ebooks - шаблон joomla Форекс
Душанбе, 04 Майи 2020 06:12

Луғатҳои таълимӣ

Муаллиф: Иброҳимова Марям

  Солҳои охир ҷанбаи омӯзишии луғатнигорӣ хеле фарох шудааст ва бо ин мақсад  назария ва амалияи ин бахши лексикология ба фарҳангҳои гуногуншакл равона шудааст. Амалисозии маълумотҳои забонии луғатшиносӣ методҳои ба худ хосро касб карда барои муайян намудани сермаъноии калима мусоидат мекунад. Аммо, имрӯз баҳсҳо дар бораи қонуният ва зарурияти лексикографияи таълимӣ тадриҷан кам шуда истодаанд. Мушоҳидаи хушзеҳнии Н.Ю.Шведов дар он хусус, ки хонанда “ба луғат ишора мекунад ё аллакай забонро медонад ё онро меомӯзад” [Шведов, 1988, саҳ. 9], мумкин аст, танҳо қисман ҳақиқат ҳисобида мешавад; аз нуқтаи назари лексикографияи таълимӣ, ин изҳорот тамоман беасос аст.

  Аллакай Ожегов С.И. дар аввали солҳои 1950-ум намуди миёна ва кӯтоҳ (дар асоси се намуди меъёрҳои умумии луғатҳои забони русӣ) ҷудо карда буд. Дар замони ҳозира ба забоншиносон аён аст, ки яке аз проблемаҳои муҳим дар лингвистика тафсифи луғавии забон бо мақсади омӯзиш ба ҳисоб меравад. Луғатҳои дузабона ҳаммаънои калимаҳоро медиҳад вале гоҳ-гоҳ дар тарҷума матн нофаҳмост. Аз ҳама муҳим луғатҳои таълимӣ усули талаботро муайян карда барои омӯзиши забон равона карда шудааст. [Денисов, 1977, с.43].

 Усули таълим чун забони модарӣ ба дигар забонҳои хориҷи низ тафсирро талаб мекунад. Соҳаи омӯзиши лексикографияи таълимиро дар шакли фазои сетарафа бо се системаи координатӣ метавон ҷудо кард: забоншиносӣ, психологӣ ва иҷтимоӣ.   Системаи координатии забон дар натиҷаи таҳлили ҷанбаҳои гуногуни системаи лексикии забон, гурӯҳҳо ва силсилаи калимаҳо, инчунин сифатҳои расмӣ ва категорияҳои семантикӣ, ки онҳоро муттаҳид мекунанд, таъсис ва такмил дода шудааст.   Системаи координатӣ психологӣ бо системаи забонӣ робита дорад, ки объекти тавсифи луғат ин забони инсон аст; он бо назардошти хусусиятҳои психологии он дар бар мегирад. Системаи координатсионии иҷтимоӣ ҳалли ҳамаи мушкилоти забонӣ ва психологии луғатро дар робита мушаххаси ба шароити макон ва вақт талаб мекунад.

 Дар робита ба лексикографияи таълимӣ забон воситаи муҳимтарини муошират бо одамон, ҳамчун оинаи фарҳанги муайяни миллӣ,  воситаи тафаккури назариявӣ ва эҷоди бадеии ҷомеаи муайян бо стратификатсияи муайяни иҷтимоӣ-гурӯҳӣ, таъми нутқ, анъанаҳои адабӣ ва бадеӣ ва ғайра тавсиф мешавад. [Денисов, 1978, с. 26-27].

 Тибқи равиш ба тавсифи лексикографии воҳидҳои забонӣ ва самти афзалиятнок, луғатномаҳои таълимӣ бояд ҳамчун антропоцентрикҳо тасниф карда шаванд. Луғатномаҳои забоншиносӣ луғатҳо барои забон ва забоншиносист. Вазифаи асосии онҳо сабт, тавсиф ва далелҳои дастраси забонро баҳо додан аст. Луғатномаҳои антропосентрикӣ луғатҳо "барои инсон" мебошанд. Вазифаи асосии онҳо пеш аз ҳама, дар ташаккули забон ҳамчун нишонаи тафаккур ва дуюм, дар истифодаи муассири ин забон ба шахс кӯмак кардан аст. [Марковкин, 1988, с. 132-133]. Робита бо ин, мехостам ду паҳлуи муносибати мутамарказии антропоцентрикиро фарқ кунам:

 • луғат дар шахс (шахс ба забони модариаш);
 • шахс дар луғат (дараҷаи объективӣ нишон додани шахс дар луғат).

  Ин ҷанбаҳо то ҳол омӯзишро интизоранд. Дар ҳар як кори мушаххаси лексикографӣ ин мушкилот бо тавсифи бештар ё камтар пурра тавсиф мешаванд.

  Умуман, луғатномаҳои таълимӣ эҳтимолан маълумоти зиёдтар доранд, назар ба ҳама гуна муаллимон аз истинодҳо ва луғатномаҳои мухталиф ҳангоми омодагӣ ба дарс, метавонистанд маълумоти бештар дошта бошанд. Бартарияти луғати омӯзишӣ далели он аст, ки дорои маълумоти зарурӣ барои таълим дар шакли мутамарказ мебошад. Самти антропосентрикии луғатҳои таълимӣ низ бо он далолат мекунад, ки самаранокии онҳо, пеш аз ҳама, аз пурра ва моҳирона вобаста аст онҳо аз ҷониби муаллим дар дарси таълими забон истифода бурда мешаванд. Дар асоси муносибати антропологӣ ба масъалаҳои баррасишаванда (яъне, самтгирӣ ба кӣ асарҳои лексикографии эҷодшаванда истифода мешаванд), лексикографияи таълимӣ типологияи асарҳои лексикографиро ба таври куллӣ қабул мекунад:

 1. Луғатҳо барои омӯзандагони забон:
 • барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ (лексикографияи таълимӣ донандаи забони модарӣ)
 • барои таҳсили донишҷӯёни хориҷӣ (лексикографияи таълими забони модарӣ).
 1. Луғатҳо барои омӯзгорони (муаллимони) забон, ки дар навбати худ, инчунин ба луғатҳо тақсим карда мешаванд:
 • барои таълими донандагони забонҳои модарӣ ва барои таълими донишҷӯёни хориҷӣ.

  Усули компютерикунонии таълими забон, ки барои ҳолати муосири дидактика мутобиқ аст, таълими электронӣ мебошад лексикография - ҳарду намудҳои фарқкунандаро: ҳам лексикографияи забони модарӣ ва ҳам лексикографияи забони хориҷиро дар бар мегирад.

  Луғати дарсдиҳӣ (луғат барои омӯзгорони забон) бояд на танҳо маълумотҳои забонӣ, балки табиӣ, методологӣ, фарҳангӣ, психологӣ, иҷтимоиву забониро, ки бо ба даст овардани забон аз ҷониби донишҷӯён алоқаманданд, пешниҳод кунад. Чунин кори лексикографӣ метавонад маълумоти иловагиро дар бораи басомади сарлавҳа ва дар бораи хусусиятҳои грамматикӣ, имло, синтаксисӣ ва ғайра, этимология, пайвастагиҳои парадигматикӣ ва синтагматикӣ оид ба таносуби воҳидҳои забоншиносии забонҳои маҳаллӣ ва хориҷиро дар бар гирад.

Инчунин бояд байни мафҳумҳои монанди луғатҳои фаъол ва ғайрифаъол фарқ гузошт. Бо назардошти навъи фаъолияти нутқ, В.В. Морковкин се навъи луғатҳоро муайян кард:

1) луғатномаҳои навъи ғайрифаъол - барои шинохтан ва фаҳмидани матн;

2) намуди фаъол - барои гуфтугӯ ва таҳия кардани матн;

3) луғатномаҳои фаъоли ғайрифаъол [Марковкин, 1986, с. 105].

  Манзур ба яке аз ин намудҳо дар бораи сохтори луғат ва ҳаҷм, табиат ва ташкили он маълумот ҳамчун як қисми вуруди луғат инъикос ёфтааст. Дар қатори фаҳмиши моҳияти луғати ғайрифаъол мафҳуми луғатҳои потенсиалии донишҷӯ мавҷуд аст.

  Луғати потенсиалӣ - маҷмӯи муайяни воҳидҳои лексикӣ мебошад, ки ба луғати воқеии донишҷӯён дохил карда нашудаанд. Ин калимаҳои номаълум ва ношинос ба донишҷӯ, яъне калимаҳое мебошанд, ки то ҳол дар таҷрибаи забони хориҷии донишҷӯ пайдо нашудаанд. Бо вуҷуди ин, калимаҳои луғати потенсиалиро омӯзандагон метавонанд мустақилона дар ҷараёни дарки онҳо фаҳманд (ҳангоми хондан ё гӯш кардан). Фаҳмидани маънои калимаҳои луғати потенсиалӣ ба қонунҳои забоншиносии тартиботи дохилӣ, оид ба таҷрибаи умумии забоншиносии қаблии донишҷӯ оид ба малакаҳои махсус таҳияшуда дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ асос ёфтааст.

  Луғати потенсиалӣ - категорияҳои муайяни калимаҳо (калимаҳои ихтиёрӣ ва мураккаб, калимаҳои сермаъно, калимаҳои байналмилалӣ ва калимаҳои хориҷии решаи умумӣ бо калимаҳои забони модарӣ), хусусиятҳои расмии забонии он, ки эҳтимолияти фаҳмиши берун аз контексти маънои онро доранд (яъне, дар шароити он таъсири семантикии бетараф ба маънои калима) ё, дар баъзе ҳолатҳо, тафсири маънӣ, фаҳмиши калимаи қаблан номаълум метавонад бо матни ҳадди аққал оварда шавад.

  Лексикографияи таълимӣ на танҳо бо сохтани луғатҳои таълимӣ балки дар тартиб додани минимумҳои лексикӣ, омори забоншиносӣ ва таҳияи китобҳои дарсӣ оид ба луғат, муаррифӣ ва семантизатсиякунии лексика дар луғати китоби дарсии забон, дар китобҳои лексикӣ ва ғайра машғул аст.

  Кӯшиш кунем то принсипҳои умумиро дар шакли мухтасари лексикографияи таълимӣ, ҷанбаҳо ва мафҳумҳои асосии он таҳия намоем.

 1. Яке аз муҳимтарин усулшои луғатномаҳои таълимӣ ин мувофиқати пурраи онҳо ба сатҳи таълим, сатҳи дониш, синну сол ва хусусиятҳои психологии аҳолии донишҷӯ мебошад. «Вақте онҳо мегӯянд, ки ин ё он луғат бад аст, на ҳама вақт чунин аст: он ба дасти шахсе афтодааст, ки бояд ба дасташ намеафтод". [Новиков, 1969, с. 5].

  Луғати омӯзишӣ танҳо дар он сурат лозим аст, ки он суроғаи дақиқи илмӣ дошта бошад.

 1. Луғати хуби омӯзиширо ҳам мекӯшанд дар принсипи дидактикии мураккабии пайдарпай ва пайдарпайи маводи омӯхташаванда истифода баранд.
 2. Дастоварди идеалии лексикографияи муосир ин таҳияи як қатор луғатҳои ба ҳам алоқаманд дар системаи (маҷмӯи) асарҳои таълимии лексикографӣ бо дар назардошти муқаррароти мувовиқ (банди 1) ва бо марҳила ба марҳила афзоиш додани омӯзиши воҳидҳои забон (сархати 2). мебошад.

  Луғатро метавон дар ҳолате, ки яке аз принсипҳои муҳимтарин он мутобиқати пурраи марҳилаи таълим, дараҷаи дониш, синну сол ва хусусиятҳои психологии аҳолии донишҷӯ, агар омӯзиш ҳангоми мавҷудият / набудани муҳити забон ба назар гирифта шавад методологӣ ҳисобид.

Дар ду таърифҳои гуногун, аммо якдигарро пурра кунандаи пешниҳод кардаи  [Морковкин, 1990, саҳ. 47 ва 48], тартиби луғат ҳамчун маҷмӯи мухталиф ва / ё якхелаи лексикографияи аз жанрҳо ва хосиятҳои  луғатҳо, таъмини аниқи ҷанбаҳои тафсифӣ  (аз ҷумла аз ҳамин) массивҳои воҳидҳои забон муайян карда мешавад.

Системаи (силсилаи) луғатҳои омӯзишӣ чунин самара медиҳад:

а) рӯйхати оптималии калимаҳои маъмултарини забон бо таваҷҷӯҳ ба басомади мушаххас ва умумии воҳидҳои лексикӣ ва

б) мувофиқи матлубӣ методологи   бевосита алоқаманд будан бо рӯйхати дархостҳои забонӣ ва таъинот мавқеи онҳо.

Системаи луғатҳои таълимӣ - барномаи бисёр ҳадафманд, ояндадор ва барномавии забоншиносӣ ва методӣ гурӯҳҳои лексикӣ ва шояд барои лоиҳаҳои муайян дар саросари кишвар мебошад.

 1. Фаромӯш набояд кард, ки ҳар як кори мушаххаси лексикографии системаи калони лингводидактикии луғатҳо мураккаб аст. Дар луғати омӯзишӣ презинтатсияи ягонаи умумии хусусиятҳо ва хусусиятҳои воҳиди забонии тавсифшуда лозим аст. Танҳо дар маҷмааи, дар модели синтетикии тавсифи луғат, метавон ба вазифаҳои зарурии дидактикии гузоштаи методолог-лексикограф ноил шуд. Масалан, чунин:

а) Мафҳумҳо бояд то ҳадди имкон бо забони содда ва фаҳмо дар синтагма ва ҳам дар сатҳи семантикӣ баён карда шаванд.

б) Истифодаи аналогия, гурӯҳҳо, тартиби идеографӣ барои тавсифи луғат ва фразеологизм ба матлуб аст.

в) Луғати таълимӣ бидуни шарҳи гуногунрангии услубии стилистии луғат наметавонад аз ҷониби лексикограф-методист муайян карда шавад.

г) Ба даст овардани самараи забоншиносӣ ва минтақавӣ

намунаҳои тасвирӣ бояд бо иттилооти фарҳангӣ бой карда шаванд.

д) Ҷалб намудани аксҳо, нақшаҳо ба луғати таълимӣ

ва ҷадвалҳо онро такмил медиҳанд,  маводи мавриди омӯхташударо ҷоннок мекунанд, имконот ва бартариҳои методологии луғатро васеъ мекунанд.

е) Омӯзанда ҳам дар синф ва ҳам дар кор бояд паҳлуҳои бозии омӯзишии луғатро фаромӯш накунад, ки дар методология хеле баҳои хуб дода мешавад.

 1. Ҷанбаи ҷолиб ин баррасии хусусиятҳои лексикографияи таълимӣ аз мавқеи дихотомияи «забон - сухан» аст: луғати омӯзишӣ, ки дар маҷмӯъ дидактикӣ мебошад моделсозии забон ба донишҷӯ дар тарбияи тарзи ҳаёти фаъолона мусоидат мекунад, ки донишҷӯ баъд мехоҳад ба воситаи маърифат, муошират ва ғайра табдил ёбад. Аз ин нуқтаи назар, лексикографияи таълимӣ ҷанбаи функсионалии забонро мекушояд ва барои афзоиши як минтақаи нави ояндадор - назарияи функсияҳои лексикографӣ заминаи асосӣ мебошад.
 2. Луғатҳои таълимиро омӯхтан бояд бо назардошти таълимии намудҳои фаъолияти нутқ: бо дарназардошти ҳам қабул ва ҳам истеҳсоли маълумот бо забони ҳамагон мавриди омӯзиш қарор гирад. Дар нақшаи қабул луғат маънои калимаҳоро нишон медиҳад, дар самаранокӣ - он бораи истифодаи воҳидҳои муайяни лексикӣ дар нутқ маълумот медиҳад.

  Хусусиятҳои хоси луғати таълимӣ ин кам кардани таркиби луғат, фишурдани сохтор ва хусусияти семантикии системаи лексикии забон ва истифодаи сарлавҳаи луғат дар тасвири вақт ва макон ба ҳисоб меравад. Минимализатсия фишороварӣ ва басомад - хусусиятҳои нисбии луғати омӯзишӣ буда вобастагии онҳо аз мавзӯи мушаххаси таълим ва вазъи сотсиологӣ вобаста аст.

Дар луғатнигории муосири тоҷик ҳам ба масъалаи луғатҳои таълимӣ таваҷҷуҳ шудааст. дар хусуси ин навъи луғатҳо маълумот дода онҳоро ба 3 гурӯҳ ҷудо намудааст:

Луғатҳои таълимии забони адабии муосири тоҷикро вобаста ба вазифаҳои амалиашон ба профессор Ҳ. Маҷидов ( 3.242) ба гурӯҳҳои зерин:

а) луғатҳои тафсирии таълимӣ;

б) луғатҳои грамматикии таълимӣ

 в) луғатҳои таълимии қиёфаи овозии калимаҳо ҷудо намудааст.

  Аз нуқтаи назари методикаи омӯзиши забон дар назарияи лексикографияи таълимӣ фаҳмиши фишурдаи лексикӣ – луғати таълимӣ мавқеи марказиро мегирад.

  Бо назардошти ҳамаи гуфтаҳои дар боло метавон чунин хулоса намуд, ки “луғати таълимӣ” як мафҳуми методологӣ мебошад, ки барои тамоми навъҳои луғатҳо бидуни истисно татбиқ мешавад ва луғатҳои таълимӣ метавонанд тафсирӣ, тарҷумавӣ, идеографӣ, калимасозӣ, электронӣ ва дигар намуди луғатҳо бошанд.

 

Иброҳимова Марям

магистри курси 2-юми

 Институти забон ва адабиёти

бо номи Абӯабулло Рӯдакии АМИТ

Маҷаллаи академии илмию оммавӣ "Илм ва Ҷомеа"-№2 (20), 2020

  Адабиёт 

 1. Бобомуродов Ш., Мухторов З. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносӣ. – Душанбе, 2016. - 428 с.
 2. Денисов П.Н. Учебная лексикография: итоги и перспективы // Проблемы учебной лексикографии. – М., 1977. С. 4–22.
 3. Денисов П.Н. Практика, история и теория лексикографии в их единстве и взаимообусловленности // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. – М., 1978. С. 25–33.
 4. Дубичинский В.В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
 5. Маҷидов Ҳомид. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷилди I. Луғатшиносӣ- Душанбе, 2007. - 428 с
 6. Морковкин В.В. О базовом лексикографическом знании // Учебники и словари в системе средств обучения русскому языку как иностранному. –М., 1986. С. 102–117.
 7. Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии. – М., 1990
 8. Назарзода С. Фарҳанги истилоҳоти иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе 2006, 220 с.
 9. Назарзода С.Забон ва истилоҳот» Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот)-Душанбе-148с.
 10. Назарзода С.Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ – сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи ХХ,-Душанбе, -303с
 11. Новиков Л.А. Учебная лексикография и её задачи // Вопр. учебной лексикографии. – М., 1969. С. 3–14.
 12. Шведова Н.Ю. Парадоксы словарной статья // Национальная специфика языка и eё отражение в нормативном словаре. – М., 1988. С. 6–11.
Хондан 264 маротиба