JM Free Ebooks - шаблон joomla Форекс
Ҳанӯз дар асри XVIII, дар бораи рӯшноӣ ва табиати он ду назария ба вуҷуд омада, инкишоф ёфтанд. Ин назарияҳо таносубан назарияи корпускулавии рӯшноӣ ва назарияи мавҷии рӯшноӣ ном ниҳодаанд. Назарияҳои мазкур хосиятҳои гуногуни рӯшноиро дар муҳитҳои мухталиф тавсиф медиҳанд. Асосгузори назарияи корпускулавии рӯшноӣ олими англис И. Нютон ва поягузори назарияи мавҷии рӯшноӣ физики нидерландӣ Христиан Гюгенс (1857-1894) мебошад. Мувофиқи тадқиқоти Максвелл бошад, рӯшноӣ мавҷи электромагнитӣ аст.
Воридшавии оянда ба қаъри микроолам бо гузариш аз сатҳи атом ба сатҳи зарраҳои бунёдию суббунёдӣ алоқаманд мебошад. Мафҳуми зарраи элементарӣ дар аввалҳо ба маънои содда ва баъдтар ба маънои зарраи тақсимнашаванда фаҳмида мешуд. Сипас, олимони соҳаи физика ба шартӣ будани истилоҳи элементарӣ, ки ба микрообъектҳо татбиқшаванда аст, розӣ гардиданд. Ин бовариро фарзия дар бораи мавҷудияти кваркҳо, ки аз онҳо ҳамаи зарраҳои бунёдии маълум таркиб ёфтаанд, пурқувват гардонид. Чӣ тавре, ки дар мавзӯи гузашта қайд намудем, ба сифати аввалин зарраи бунёдӣ электрон кашф шуда буд. Баъдтар дар сисолаи аввали садаи XX фотон, протон, позитрон ва нейтрон кашф гардиданд. Ҳамаи зарраҳое, ки дар замони ҳозира элементарӣ ҳисобида мешаванд, шакли мавҷудияти материя ба шумор рафта, дар ядрои атом муттаҳид нестанд. Бинобар ин, аксар вақт онҳоро зарраҳои субядроӣ (назди ядроӣ) меноманд. Дар замони муосир шумораи зарраҳои бунёдии кашфгардида зиёда аз 350 ададро ташкил медиҳад.
Тасаввурот дар барои сохти атомӣ - молекулии моддаҳо аз давраҳои қадим дар байни олимон вуҷуд дошт. Ҳамин гуна таасаввуротро дар таълимоти соддалавҳонаи табиатшиносии файласуфони Ҳинди бостон, Юнони атиқа ва Рими қадим вохӯрдан мумкин аст. Дар асоси чунин тарзи фаҳмишҳо аввалин шуда файласуфи Юнони қадим Левкипп (500-440 то эраи мо) консепсияи атомистиро пешниҳод намуда буд. Левкипп нахустин маротиба ба илм мафҳуми «атом» ва «холигӣ» - ро дохил намудааст. Ақидаҳои атомистии Левкиппро баъд аз ӯ файласуфони дигар Демокрит, Эпикур, Лукретсий ва дигарон инкишоф дода, инчунин онро пурраю дақиқ гардониданд. Дар байни пайравони мактаби атомистии Левкипп шогирди худи вай Демокрит дар ин самт мавқеи хос дорад. Мувофиқи ақидаҳои Демокрит дар холигии мутлақи фазои моро иҳотакунанда шумораи беохири зарраҳои тақсимнашаванда - атомҳо мавҷуданд, ки шаклу андозаҳои мухталиф дошта, дар ин холигиҳо бетартибона ҳаракат мекунанд. Баъзан атомҳо бархӯрда аз ҳамдигар дур мешаванд ва баъзан ба якдигар бо ҳолатҳои гуногун часпида моддаҳоро ба сифатҳои мухталиф ҳосил мекунанд. Намояндаи дигари равияи атомистӣ Эпикур бошад, атомҳоро ба хосиятҳои вазндорӣ тақсим намудааст.